imię*
nazwisko*
e-mail*
temat
pytanie*

*pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

 

Ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych oso­bo­wych jest Ho­chland Pol­ska Sp. z o. o. z sie­dzi­bą w Kaź­mie­rzu, ul. Okrę­żna 2, któ­ry prze­twa­rza da­ne oso­bo­we w ce­lu udzie­le­nia odpo­wie­dzi na wia­do­mość. Po­da­nie da­nych jest do­bro­wol­ne, ale niez­bę­dne do otrzy­ma­nia od­po­wie­dzi. Przy­słu­gu­je Pa­ni/Pa­nu pra­wo dos­tę­pu do treś­ci swo­ich da­nych i ich po­pra­wia­nia.

Kontakt

Zobacz, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy

Odwiedź nasze strony i poznaj więcej pysznych produktów:

Uwielbiasz ser? Znasz jakieś oryginalne przepisy lub szukasz pomysłu na danie? Zapraszamy na www.seromaniacy.pl

Pytania? Sugestie?

Chcesz się podzielić z nami swoją opinią lub zadać pytanie? Skorzystaj z formularza kontaktowego, a my odpowiemy na Twoją wiadomość.

W przypadku zgłaszania reklamacji prosimy o podanie numeru partii reklamowanego produktu, informacja ta ułatwi i w znaczący sposób przyspieszy udzielenie odpowiedzi.